3de graad TSO
Bouw- en Houtkunde

Omschrijving

Bouw- en houtkunde is een theoretisch-georiënteerde technische studierichting met naast een flink pakket wiskunde een brede waaier aan richtinggebonden vakken: bouwadministratie, constructie, kostprijsberekening, materialen, planning en organisatie, topografie, weg- en waterbouwkunde, betonbouw, sterkteleer, enz.

Leerlingprofiel

De studierichting Bouw- en houtkunde begint pas in de derde graad. Je kunt er dan ook vanuit diverse theoretisch-technische richtingen uit de 2de graad vlot terecht. De studierichtingen EM en IW in de 2de graad vormen een uitstekende voorbereiding. Ook vanuit een vierde jaar ASO kun je nog overstappen, op voorwaarde dat je een richting met minstens vijf uur wiskunde gevolgd hebt, inzicht hebt in ruimtelijk denken en interesse hebt voor bouwwerken.

Toekomstmogelijkheden

Door de combinatie van wiskunde en bouwkundige technische vakken, zijn de leerlingen goed voorbereid op de professionele bacheloropleiding* van het hoger technisch onderwijs: bachelor bouwkunde, binnenhuisarchitect, hulp bij architect, technisch regent. Ook de niet technische studierichtingen zijn mogelijk.

Leerlingen die niet verder studeren kunnen tewerkgesteld worden als tekenaar bij een architectenbureau, bij een staalconstructiebedrijf, bij een openbare dienst of na enkele jaren praktijkervaring als verantwoordelijke om bouwprojecten uit te voeren.

*De professionele bachelor is te vergelijken met de vroegere graduaatsopleiding.

LEERVAKKEN

5 de leerjaar

6 de leerjaar

1 BASISVORMING

15

16

Godsdienst

2

2

Aardrijkskunde

1

1

Frans

2

2

Geschiedenis

1

1

Lichamelijke opvoeding

2

2

Nederlands

2

2

Wiskunde

3

4

 Engels

2

2

 

 

 

2 STUDIERICHTING

19

18

Praktijk, studies van praktische uitvoeringen

3

3

Bouwadministratie en wetgeving

2

 

Constructie- materialenleer en tekenen

7

6

Kostprijsberekening, planning en organisatie

2

-

Stabiliteitsstudies en -tekenen

2

4

Topografie

-

3

Weg- en waterbouwkunde en tekenen

3

2

     

TOTAAL LESUREN

34

34

 

 

TIO maakt deel uit van de WICO scholengemeenschap