2de graad TSO
Elektromechanica

Omschrijving

Elektromechanica is een zeer polyvalente theoretisch-technische studierichting met naast een flink pakket wiskunde (B-leerplan) en algemene vakken ook heel wat theoretisch-technische vakken:
mechanica, elektriciteit, mechanisch computertekenen en schakeltechnieken. Op een technologisch creatieve manier wordt hierbij ingegaan op de hedendaagse technische processen en hun toepassingen. Door zelfstandig en actief leren en probleemoplossend denken worden verschillende projecten uitgewerkt waarbij technisch en technologisch inzicht centraal staan.

Het logisch-technisch kunnen denken is belangrijker dan het praktisch bezig zijn.

Leerlingprofiel

Je moet geslaagd zijn in een 2de leerjaar A van de 1ste graad (met basisoptie Industriële of Moderne wetenschappen), met behoorlijke resultaten voor wiskunde en algemene vakken. Bovendien wordt van jou een degelijke studie-inzet en een brede technische interesse, zowel voor mechanica als voor elektriciteit, verwacht.

Na een geslaagd 3de jaar ASO instappen in 4EM is moeilijk omwille van de achterstand in de technische vakken.

Overgang naar de derde graad

In de 3de graad kies je logischerwijs de theoretische studierichting Elektromechanica. Een twintigtal uren per week zijn voorzien voor theoretisch-technische vakken zoals elektriciteit, mechanica, automatie en tekenen. Ook de algemene vakken nemen een belangrijke plaats in. Zo zal je nog steeds vier lestijden besteden aan wiskunde.

Indien je dit wenst of indien je maar nipt geslaagd was, kan je ook nog andere studierichtingen kiezen. Bouw- en houtkunde (theoretische studierichting)

 

  • Bouw- en houtkunde (theoretische studierichting)
  • Elektriciteit – Elektronica (theoretische studierichting)
  • Elektrische Installatietechnieken (praktische studierichtingen)
  • Autotechnieken (praktische studierichtingen)
  • Mechanische Vormgevingstechnieken (praktische studierichtingen)

Toekomstmogelijkheden

De opleiding elektromechanica waarborgt een zeer polyvalente technische kwalificatie – je kan er dus gemakkelijk werk mee vinden – en tevens wordt, door het logisch- technisch denken in de toegepaste wetenschappen, de poort opengelaten voor het Hoger Onderwijs, wat het merendeel van de leerlingen doet. Wij denken hierbij vooral aan bacheloropleidingen.

 

LEERVAKKEN

3de jaar

4de jaar

1 BASISVORMING

18 18

Godsdienst

2

2

Aardrijkskunde

1

1

Frans

2

2

Geschiedenis

1

1

Lichamelijke opvoeding

2

2

Nederlands

4

4

Engels

2

2

Wiskunde (B-leerplan)

4

4

2 STUDIERICHTING

16 16

Realisaties schakeltechnieken

4

4

Realisaties mechanica

4

4

Elektriciteit-Elektronica

4

4

Mechanica

2

2

Toegepaste chemie

1

1

Toegepaste fysica

1

1

TOTAAL LESUREN

34

34

TIO maakt deel uit van de WICO scholengemeenschap