2de graad TSO
Industriële Wetenschappen

Omschrijving

Industriële Wetenschappen is een sterk theoretisch-technische studierichting, die rechtstreeks voorbereidt op verder studeren in het hoger onderwijs. Naast een grondige studie van de wiskunde (5 lestijden – A-leerplan) bestudeer je ook een aantal technisch-wetenschappelijke vakken (mechanica, elektriciteit, technisch tekenen).
Op een technologisch creatieve manier wordt hierbij ingegaan op de hedendaagse technische processen en hun toepassingen. Door zelfstandig en actief leren en probleemoplossend denken worden verschillende projecten uitgewerkt waarbij technisch en technologisch inzicht centraal staan. De algemene vakken nemen ook een belangrijke plaats in.

Leerlingprofiel

Je bent geslaagd in een 2de leerjaar A van de 1ste graad (liefst met basisoptie Industriële Wetenschappen of Moderne Wetenschappen), met goede resultaten voor wiskunde en algemene vakken. Bovendien wordt van jou – naast een goede aanleg voor wiskunde en een brede belangstelling voor technisch-wetenschappelijke vakken – ook een goede studie-inzet verwacht.

Na een geslaagd 3de jaar ASO instappen in 4IW is mogelijk mits goede resultaten voor
wiskunde (A-leerplan) en een gemotiveerde studie-inzet om de achterstand in de bovenvermelde technische vakken bij te werken.

Overgang naar de derde graad

In de 3de graad kies je logischerwijs de theoretische studierichting Industriële Wetenschappen. In de 3de graad ligt het hoofdaccent op de studie van de wiskunde (8 lestijden per week).

Typerend zijn ook de technische wetenschappelijke vakken, bedoeld als kennismaking met de boeiende wereld van techniek en industrie.

Indien je dit wenst of indien je maar nipt geslaagd was, kan je ook nog andere studierichtingen kiezen.

 

  • Elektriciteit - Elektronica (theoretische studierichting)
  • Elektromechanica (theoretische studierichting)
  • Bouw- en houtkunde (theoretische studierichting)

 

Toekomstmogelijkheden

De studierichting Industriële wetenschappen is uitsluitend bedoeld als voorbereiding op verder studeren in het Hoger Onderwijs (Universitair Onderwijs of Hoger Onderwijs van het korte of lange type). Ze bereidt je dan ook rechtstreeks voor op de studies van academische (vroegere ingenieursstudie) en professionele bachelor (graduaat).

 


LEERVAKKEN

3de leerjaar

4de leerjaar

1 BASISVORMING

20

20

Godsdienst

2

2

Aardrijkskunde

1

1

Geschiedenis

1

1

Lichamelijke opvoeding

2

2

Nederlands

4

4

Engels

2

2

Frans

3

3

Wiskunde (A-leerplan)

5

5

2 STUDIERICHTING

14

14

Elektronica

1

1

Elektriciteit

3

3

Mechanische realisaties

3

3

Realisaties IW (schakeltechnieken)

3

3

Toegepaste chemie

1

1

Toegepaste fysica

1

1

Mechanica

2

2

 

 

 

TOTAAL LESUREN

34

34

 

 

TIO maakt deel uit van de WICO scholengemeenschap