3de graad TSO
Elektromechanica

Omschrijving

Dit is een breed opgezette theoretische studierichting met naast wiskunde heel wat theoretisch-technische vakken: elektriciteit, mechanica, elektronica, beheers-, analyse- en automatiesystemen. Bovendien zijn ook mechanisch en elektrisch (computer)tekenen belangrijk.

Leerlingprofiel

In Elektromechanica kun je terecht wanneer je een brede technische belangstelling hebt. Bedenk wel dat je in de eerste plaats logisch-technisch moet kunnen denken, en dat praktisch bezig zijn op de tweede plaats komt. Liefst kom je uit de studierichting Elektromechanica of Industriële Wetenschappen van de tweede graad. Wanneer je geen technische voorkennis hebt, kun je onmogelijk in een vijfde jaar Elektromechanica starten.

Toekomstsmogelijkheden

De opleiding Elektromechanica waarborgt een zeer polyvalente technische kwalificatie – je kan er dus gemakkelijk werk mee vinden – en tevens wordt, door het logisch-technisch denken in de toegepaste wetenschappen, de poort opengelaten voor het Hoger Onderwijs, wat het merendeel van de leerlingen doet. Wij denken hierbij vooral aan de professionele bacheloropleiding*.

*De professionele bachelor is te vergelijken met de vroegere graduaatsopleiding.

LEERVAKKEN

5 de leerjaar

6 de leerjaar

1 BASISVORMING

15

16

Godsdienst

2

2

Aardrijkskunde

1

1

Frans

2

2

Geschiedenis

1

1

Lichamelijke opvoeding

2

2

Nederlands

2

2

Engels

2

2

Wiskunde

3

4

 

 

 

2 STUDIERICHTING

19

18

Praktijk Elektriciteit /mechanica

4

4

Elektriciteit en labo

4

4

Automatie en labo

2

2

Elektronica en labo

2

1

Analyse machine-elementen

3

1

Labo

-

2

Mechanica

2

2

Technisch tekenen mechanica

2

2

     

TOTAAL LESUREN

34

34

 

 

TIO maakt deel uit van de WICO scholengemeenschap