3de graad TSO
Industriële Wetenschappen

Omschrijving

Dit is ongetwijfeld een zware TSO-studierichting die je zeker niet mag onderschatten!

Het hoofdaccent valt op de 8 lestijden wiskunde (het zwaarste wiskundeleerplan uit heel het secundair onderwijs), maar daarnaast worden een aantal technisch-wetenschappelijke vakken (mechanica, elektriciteit, elektronica) diepgaand bestudeerd. En ook de algemene vakken overstijgen het traditionele TSO-niveau.

Leerlingprofiel

Normaal kom je vanuit het vierde jaar Industriële Wetenschappen in het vijfde jaar van deze studierichting terecht, maar ook leerlingen uit andere richtingen met minimaal 5 uren wiskunde kunnen nog in het vijfde jaar instappen mits bijscholing voor enkele technische vakken (begeleide zelfstudie!).

Naast een uitgesproken aanleg voor wiskunde en techniek zijn een behoorlijke inzet en motivatie onmisbaar.

Toekomstmogelijkheden

De studierichting Industriële Wetenschappen is uitsluitend bedoeld als voorbereiding op verder studeren in het Hoger Onderwijs (Universitair Onderwijs of Hoger Onderwijs van het korte of lange type). Ze bereidt je dan ook rechtstreeks voor op de masteropleiding en de meeste professionele/academische opleidingen.

*De professionele bachelor is te vergelijken met de vroegere graduaatsopleiding. Daarentegen is de opleiding tot academische bachelor(te vergelijken met de vroegere kandidatuursopleiding voor industriële of burgerlijke ingenieur) bedoelt tot voorbereiding van de masteropleiding (de vroegere licentiaatsopleiding).

Vb. Ind.-ingenieur wordt 3 jaar. academische Bachelor industriële wetenschappen, elektronica, elektromechanica, bouwkunde,… + 1 jaar master.

LEERVAKKEN

5 de leerjaar

6 de leerjaar

1 BASISVORMING

21

21

Godsdienst

2

2

Nederlands

3

3

Aardrijkskunde

1

1

Geschiedenis

1

1

Lichamelijke opvoeding

2

2

Engels

2

2

Frans

2

2

Wiskunde

8

8

2 STUDIERICHTING

13

13

Elektriciteit en labo

2

2

Elektronica en labo

2

1

Labo mechanica

-

2

Mechanica

3

2

Technisch tekenen

2

2

Toegepaste chemie

2

2

Toegepaste fysica

2

2

     

TOTAAL LESUREN

34

34

 

 

TIO maakt deel uit van de WICO scholengemeenschap