3de graad TSO
Elektrische installatietechnieken

Omschrijving

In deze praktisch-technische studierichting springt de combinatie van elektriciteit, basiselektronica, industriële elektriciteit en praktijk in het oog. Elektrotechnieken wil je opleiden tot geschoold elektrotechnieker die zelfstandig diverse elektrotechnische installaties kan instellen, regelen en onderhouden.

Leerlingprofiel

Het ligt voor de hand dat je na de tweede graad Elektrotechnieken verder gaat in deze richting.

Je kunt dus onmogelijk overkomen vanuit een vierde jaar dat niet tot het industrieel-technisch onderwijs behoort.

Je dient je ook ervan bewust te zijn dat in de razendsnel evoluerende elektronicasector permanente bijscholing onvermijdelijk is.

Toekomstmogelijkheden

Na de derde graad kan je als elektrotechnieker aan de slag voor aanleg, onderhoud en ontwerpen van huisinstallaties en industriële installaties. Er zijn dus onmiddellijke tewerkstellingskansen. Bovendien kan je natuurlijk ook verder studeren in het Hoger Onderwijs. Hierbij denken wij aan de professionele bacheloropleiding* of een specialistiejaar.

*De professionele bachelor is te vergelijken met de vroegere graduaatsopleiding.

LEERVAKKEN

5 de leerjaar

6 de leerjaar

1 BASISVORMING

14

14

Godsdienst

2

2

Nederlands

2

2

Aardrijkskunde

1

1

Geschiedenis

1

1

Lichamelijke opvoeding

2

2

Wiskunde

2

2

Frans

2

2

Engels

2

2

 

 

 

2 STUDIERICHTING

18

18

Praktijk

8

8

Elektriciteit en labo

4

4

Automatisatie

3

3

Installatieleer

3

3

 

 

 

3 OPTIE

 

 

Wiskunde (voorbereiding HO)

 

1

     

TOTAAL LESUREN

32

32/33

 

 

TIO maakt deel uit van de WICO scholengemeenschap