2de graad TSO
Elektrotechnieken

Omschrijving

In deze praktisch-technische studierichting krijg je een opleiding tot een vakbekwame elektrotechnieker. De elektrotechnieker installeert, onderhoudt en herstelt elektrische leidingen en toestellen. Naargelang de aard van zijn werk spreekt men van een nijverheidselektrotechnieker of een huiselektrotechnieker.

Kennis van allerhande elektrisch materiaal en apparaten, meettechnieken, schakel- en regeltechnieken is hiervoor onmisbaar. Je krijgt dus per week heel wat lestijden technische en praktische vorming. De algemene vorming wordt zeker niet verwaarloosd.

Leerlingprofiel

Je bent geslaagd in een 2de leerjaar A van de 1ste graad. Het installeren, onderhouden en herstellen van elektrische leidingen en toestellen, zowel in huis als in de industrie, spreekt je aan.

Overgang naar de derde graad - Toekomstmogelijkheden

Vanuit deze technische opleiding in de 2de graad ligt het voor de hand dat je ook in de 3de graad kiest voor Elektrotechnieken. De nadruk ligt er op installaties voor de industrie, automatisatie en basisvaardigheden van de elektronica.

Vind je de richting te moeilijk, dan kan je overschakelen naar Elektrische Installaties (BSO)

Overstappen naar Autotechnieken is ook nog mogelijk.

LEERVAKKEN

3 de leerjaar

4 de leerjaar

1 BASISVORMING

18

18

Godsdienst

2

2

Aardrijkskunde

1

1

Frans

2

2

Geschiedenis

1

1

Lichamelijke opvoeding

2

2

Nederlands

4

4

Wiskunde (D-leerplan)

3

3

Engels

2

2

Toegepaste fysica

1

1

 

 

 

2 STUDIERICHTING

14

14

Praktijk

7

7

Installatiemethoden praktijk

4

4

Elektriciteit en Labo

3

3

 

 

 

TOTAAL LESUREN

32

32

 

 

TIO maakt deel uit van de WICO scholengemeenschap