3de graad TSO
Houttechnieken

Omschrijving

In deze praktisch-technische studierichting springt de combinatie van technologie, technisch tekenen en praktijk in het oog. Houttechnieken wil je opleiden tot geschoold houtbewerker die zelfstandig diverse machines kan instellen, regelen en bedienen.

Het ligt voor de hand dat je na de tweede graad Houttechnieken verdergaat in deze richting.

De geïntegreerde aanpak tussen praktijk en technische vakken is voor deze richting een van de sterke punten.

 

Leerlingprofiel

Je moet geslaagd zijn in het 2 de leerjaar van de 2 de graad Houttechnieken. Bovendien ben je geïnteresseerd in alles wat met bouw en houtbewerking te maken heeft. Je mag echter niet allergisch zijn voor houtstof of houtbewerkingsmiddelen. Zin voor nauwkeurigheid is in dit beroep ook broodnodig.

 

Toekomstmogelijkheden

Na de derde graad kan je als houttechnicus aan de slag als schrijnwerker, in de interieurbouw of in de hout-bouwsector. Er zijn dus onmiddellijke tewerkstellingskansen. Bovendien kan je natuurlijk ook verder studeren in het Hoger Onderwijs. Hierbij denken wij aan de professionele bacheloropleiding* of een specialistiejaar.

* De professionele bachelor is te vergelijken met de vroegere graduaatsopleiding.

LEERVAKKEN

5 de leerjaar

6 de leerjaar

1 BASISVORMING

14

14

Godsdienst

2

2

Nederlands

2

2

Aardrijkskunde

1

1

Geschiedenis

1

1

Lichamelijke opvoeding

2

2

Wiskunde

2

2

Frans

2

2

Engels

2

2

 

 

 

2 STUDIERICHTING

18

18

Praktijk: Realisaties Hout

8

8

Onderzoek

4

4

Organisatie

6

6

 

 

 

3 OPTIE

 

 

Wiskunde (voorbereiding HO)

 

1

     

TOTAAL LESUREN

32

32/33

 

 

TIO maakt deel uit van de WICO scholengemeenschap