2de graad TSO
Houttechnieken

Omschrijving

Deur- en raamkozijnen, deuren, trappen, keuken- en andere meubels, doe-het-zelf-materialen worden op grote schaal in serie en machinaal gemaakt.

Houttechnieken is een praktisch-technische studierichting die je wil opleiden tot geschoold houtbewerker die zelfstandig de verschillende machines kan instellen, regelen en bedienen.

Het pakket technische en praktische vorming bedraagt 16 lestijden per week. Tekenen en technologie (materialenleer, machine- en constructieleer) zijn hiervan een belangrijk onderdeel.

Werken met aangepast CAD-pakket (tekenen) voor hout met de mogelijkheid de verbinding te maken met een CNC-machine.

Via een uitgebreide keuze van materialen, gereedschappen en machines leer je meubelen, keukens, ramen trappen e.d. maken.

De geïntegreerde aanpak tussen praktijk en technische vakken is voor deze richting een van de sterke punten.

Leerlingprofiel

Je moet geslaagd zijn in een 2de leerjaar A. Bovendien ben je geïnteresseerd in alles wat met bouw en houtbewerking te maken heeft. Je mag echter niet allergisch zijn voor houtstof of houtbewerkingsmiddelen. Zin voor nauwkeurigheid is in dit beroep ook broodnodig.

Overgang naar de derde graad - Toekomstmogelijkheden

Het ligt voor de hand dat je ook in de 3de graad kiest voor de studierichting Houttechnieken.

Vind je de richting te moeilijk, dan kan je overschakelen naar Houtbewerking (BSO)

LEERVAKKEN

3 de leerjaar

4 de leerjaar

1 BASISVORMING

18

18

Godsdienst

2

2

Aardrijkskunde

1

1

Frans

2

2

Geschiedenis

1

1

Lichamelijke opvoeding

2

2

Nederlands

4

4

Wiskunde (D-leerplan)

3

3

Engels

2

2

Toegepaste fysica

1

1

 

 

 

2 STUDIERICHTING

14

14

Praktijk

7 8

Realisaties

7

6

 

 

 

TOTAAL LESUREN

32

32

 

 

TIO maakt deel uit van de WICO scholengemeenschap