7de jaar BSO
Industriële Elektriciteit

Omschrijving

De bedoeling van dit specialisatiejaar is de theoretische en praktische kennis die je in de voorgaande jaren opgedaan hebt, te leren toepassen op industrieel vlak. Naast de 10 uren praktische vorming krijg je 10 lestijden technisch-theoretische vorming, gewijd aan industriële toepassingen van elektriciteit en elektronica.

Met dit zevende jaar krijg je niet enkel een kwalificatiegetuigschrift dat je kansen op werk nog vergroot, maar je krijgt – indien je uit een zesde jaar BSO komt – ook nog het diploma hoger secundair onderwijs.

Leerlingprofiel

De richting Industriële Elektriciteit is een vervolmaking, niet enkel voor de leerlingen van de derde graad Elektrische installaties en Elektriciteit, maar ook voor die van Elektrische installatietechnieken.

Toekomstmogelijkheden

Na het 7de specialisatiejaar ben je een gespecialiseerde vakman die aan de slag kan voor aanleg, onderhoud en ontwerpen van industriële en huisinstallaties.

Tevens bekom je het diploma Hoger Secundair Onderwijs

LEERVAKKEN

7 de leerjaar

1 BASISVORMING

 

Godsdienst

2

PAV

4

Engels

2

Lichamelijke opvoeding

2

Wiskunde

2

 

 

2 STUDIERICHTING

 

Realisaties (praktijk + stages)

10

Uitvoeringsmethoden

10

 

 

TOTAAL LESUREN

32

 

 

TIO maakt deel uit van de WICO scholengemeenschap