Anders lesgeven


De klassieke opvatting van lesgeven, waarbij de leerkracht frontaal en klassikaal onderwijst en de leerling luistert, al dan niet oplettend en aandachtig, en de leerstof (thuis) dient te verwerken, heeft een lage leerefficiëntie.

Activerende en taakgerichte werkvormen, differentiëren en zorgverbreding verhogen deze leerefficiëntie. Actieve werkvormen uit het basisonderwijs kunnen succesvol verder gebruikt worden in het secundair onderwijs.


In WICO Campus TIO werkt men aan vernieuwing, niet alleen tijdens technische en praktische lessen, maar ook in de algemene vakken.


 

Actieve werkvormen, waarbij de leerlingen zelfstandig werken, gestuurd en begeleid door gedreven leerkrachten, dat is eigentijds en modern onderwijs: groepswerk, projectwerk, integratie van ICT, hoekenwerk, contractwerk,

Door uit te gaan van de sterkte en de gedrevenheid van de leerlingen bekomen we betere leerprestaties De lessen worden actiever en de interactie tussen leerling en leerkracht wordt optimaler.  Niet alleen de kennis, maar ook de attitudevorming en de aandacht voor vaardigheden zijn belangrijk. Dit houdt uiteraard in dat deze vaardigheden ook geëvalueerd moeten worden.


Voor M.O., L.O., en P.O. wordt aan procesevaluatie gedaan, voor T.O, T.A., Frans en op het tweede jaar ook nog Engels passen we hier een permanente evaluatie toe. De leerkracht heeft bij deze vorm van evaluatie de kans sneller bij te sturen in het leerproces. Leerlingen zullen daardoor minder foute dingen aanleren, juist dankzij het snelle bijsturen door de leerkracht. 


         

Als onderwijs betekent leerlingen opvoeden tot zelfstandige burgers voor morgen, dient het onderwijs deze doelstelling ook actief in haar onderwijs in te brengen. En dat is nu net waar WICO Campus TIO zich voor wil inzetten.

 

TIO maakt deel uit van de WICO scholengemeenschap