TIO... Een zorgbrede school


Niet iedere leerling is hetzelfde, niet iedereen heeft dezelfde mogelijkheden, … maar iedereen moet wel dezelfde kansen krijgen!

Daarom streven we ernaar om in het eerste jaar ons zorgbreed beleid verder uit te werken. Concreet houdt dit in dat we voor de richtingen Industriële Wetenschappen en voor Nijverheidstechnieken, indien mogelijk,  een zorgbrede klas inrichten. Hierin zitten voornamelijk leerlingen met een leerstoornis,
met een leerachterstand, leerlingen met faalangst of een lichte gedragsstoornis.
   
Ook in het eerste jaar B houden we rekening met de eigenheid en de nood aan zorg en begeleiding van onze leerlingen.

In het tweede jaar wordt deze zorgbrede werking verder gezet. Hier wordt echter vooral individueel gewerkt en begeleid en dit zowel voor de A- als de BVL-klassen.

Daarnaast heeft onze school ook een uitgebreide GOK-werking.  Binnen deze GOK-werking hebben we gekozen voor 2 thema’s:

 

  • preventie en remediëring
  • socio-emotionele begeleiding

 

Binnen het thema preventie en remediëring vallen onze individuele inhaallessen. Leerlingen met taalproblemen en taalachterstand voor Nederlands of Frans, leerlingen met een beperkt wiskundig inzicht, leerlingen die praktisch en technisch wat meer problemen ervaren of leerlingen die wegens ziekte een aantal lessen gemist hebben, worden door onze GOK-leerkrachten individueel begeleid en bijgewerkt.
   
Een tweede item binnen deze werking is de socio-emotionele begeleiding. Niet iedere leerling voelt zich altijd even goed in zijn vel. Via de cel leerlingbegeleiding, de klastitularis en de zorgleerkrachten krijgen deze leerlingen de aandacht die ze nodig hebben en trachten we eventuele problemen op te lossen.

TIO maakt deel uit van de WICO scholengemeenschap