Aandacht voor leerlingen


We vinden het enorm belangrijk dat je je goed in je vel en aanvaard voelt op school. We weten echter ook dat er kleine en grote problemen kunnen ontstaan zoals bij een overlijden, scheiding, medische problemen, leerstoornissen, ... Dergelijke problemen worden best zo snel mogelijk aangepakt. Daarom hebben wij op onze school een doeltreffende structuur uitgebouwd.

In geval van problemen kan je op de eerste plaats terecht bij je klastitularis. Hij/zij zal je zeker trachten voort te helpen. Indien je klastitularis niet ter beschikking is of je praat liever eens met iemand anders, mag je aankloppen bij onze leerlingbegeleidster. Zij zal je opvangen en trachten je probleem mee op te lossen. Je kan ook steeds terecht bij de directeur, R. Lemkens.


Eén voormiddag per week kan je ook terecht bij de CLB-medewerker.

Dus je ziet: er is altijd wel een luisterend oor en een helpende hand in de buurt. Aan jou om tijdig het signaal te geven dat je hulp nodig hebt, door de juiste personen aan te spreken.

TIO maakt deel uit van de WICO scholengemeenschap