De klastitularis


Nieuwe school, nieuwe klasgenoten, nieuwe leerkrachten, nieuwe vrienden, … alles wordt nieuw.

We besteden  veel aandacht aan het “zich goed voelen in de klas”.

De eerste schakel hierin is de klastitularis. Daarom voorzien we in het lessenrooster een vast lesuur van de klastitularis met zijn klas. Dit uur heet sociale activiteiten.

Tijdens dit lesuur komen verschillende onderwerpen aan bod zoals ‘onze klas, een uitdaging’, maar ook thema’s rond zelfvertrouwen, sociale vaardigheden, leren leren.....  

Tijdens de eerste schoolweek wordt het lesprogramma sterk aangepast om aan de klassfeer te werken. Op 1 september komen de leerlingen van het eerste jaar als eerste naar de school. Op het programma staat de kennismaking met de klastitularis, een schoolverkenning …

 

 

 

Daarna start onze klasvormingsactiviteit in het Pelterke. Deze klasvormingsnamiddag kent zowel serieuze momenten met groepsgesprekken als speelse momenten. 

  

Naast het bevorderen van het welbevinden speelt de klastitularis ook een belangrijke rol in het aanbrengen en uitwerken van vakoverschrijdende thema’s als ‘leren leren’, ‘gezondheidsopvoeding’, ‘veiligheid’ en ‘solidariteitsactie’, voorbereiding en nabespreking van culturele activiteiten en studiereizen.Vele van deze thema’s worden nadien verder besproken in andere vakken zoals aardrijkskunde, biologie, geschiedenis, PO, Nederlands, …

Ook wordt tijdens het lesuur sociale vaardigheden de nodige aandacht geschonken aan het dagelijkse leven op school: uitleg over het schoolreglement, praktische regelingen, voorbereiding van de toetsen,...

Een van de onderwerpen tijdens dit lesuur is de bespreking van de schoolresultaten. Tijdens een individueel gesprekje worden de resultaten met alle leerlingen kort overlopen en besproken.

 

 

 

TIO maakt deel uit van de WICO scholengemeenschap