Gezondheidsopvoeding


Als leerling van het eerste jaar zal je wat betreft gezondheidsopvoeding deelnemen aan het project “Gezonde lunch”. De diëtiste van het CLB geeft een les  omtrent gezonde voeding. is een slechte, dure en zeker ongezonde gewoonte.

 Op sportief gebied vindt er elk schooljaar, in samenwerking met de sportdienst van Overpelt, een stratenloop plaats. Onze leerlingen zetten elk jaar hun beste beentje voor. Menige medailles werden al veroverd.

Tweewekelijks wordt voor de leerlingen van het eerste jaar tijdens de lessen L.O. een zwemuur geprogrammeerd in het zwembad ‘De Dommelslag’.
    
  
Onze campus doet mee aan talrijke competities in schoolsportverband. Ook hier staan wij ons mannetje, zowel bij het voetbal, als het basketbal, atletiek, judo, handbal en nog zoveel andere wedstrijden.

 

 

 

 

 

 

TIO maakt deel uit van de WICO scholengemeenschap