Aandacht voor veiligheid

Traditioneel besteden we ook veel aandacht aan verkeersveiligheid. Vele leerlingen komen met de fiets  naar school.
Onze leerlingen krijgen  uitleg over de verkeersveilige fietsroutes naar onze campus.

 

 

 

 

Nadien volgt een fietsenkeuring, waarbij onze leerlingen zelf hun fiets in orde brengen.

Ook in de les sociale activiteiten wordt aandacht besteed aan verkeersveiligheid.
 

  

 

 

 

Veiligheid in de praktijkklassen is in WICO Campus TIO geen loos begrip. In de dagelijkse lespraktijk van de werkhuizen wordt veel aandacht besteed aan attitudes m.b.t. veiligheid. De veiligheidscoördinator komt hierbij de nodige uitleg geven over de persoonlijke beschermingsmiddelen en de veiligheidsvoorschriften.

TIO maakt deel uit van de WICO scholengemeenschap