Werkplekleren Nyrstar, Balen

11/02/2014

Nyrstar is een bedrijf dat op 31 augustus 2007 tot stand kwam door de fusie van de zinksmelt-, loodsmelt- en legeringsactiviteiten van Zinifex (een Australisch mijnbedrijf) en Umicore (een Belgisch materiaaltechnologiebedrijf).  De fabriek in Balen is in 1889 ontstaan (eerst onder de naam Vieille Montagne, wat naderhand Umicore werd). De fabriek in Overpelt werd gesticht in 1888.

De vestigingen in Balen en Overpelt vormen één grote zinksmelter en stellen zo’n 600 mensen tewerk. In 2013 produceerden zij  250.000 ton zinkmetaal.

 

 

80 procent van de grondstoffen zijn concentraten uit ertsen opgedolven uit zinkmijnen vanuit de hele wereld.  Dagelijks komen ongeveer 27 gevulde treinwagons met deze concentraten toe in Balen, alwaar ze tot zuivere zink worden verwerkt.  Die pure zink wordt dan, in de vorm van kathodes, verder verwerkt in de vestiging in Overpelt.  Daar worden ze gesmolten en gegoten in verwerkbare blokken, als pure zink of als zink legering, klaar voor klanten uit o.a. de bouw- of auto-industrie.

 

 

In kleine groepjes volgden de mannen van 7IO er nauwgezet de werknemers van het bedrijf in het kader van de lessen Werkplekleren.  Ze kregen er vooral een beter inzicht in de belangrijke wereld van de elektrolyse.  Deze elektrolyse gebruikt grote hoeveelheden elektriciteit en is daardoor verantwoordelijk voor een groot deel van de energiekosten in het hele productieproces.  De productiviteit en energie-efficiëntie van het elektrolyseproces zijn cruciale factoren in de totale efficiëntie van de fabriek.

 

 

Naast de technische aspecten, lag de nadruk vooral op het veiligheids- en gezondheidsgebeuren.  De leerlingen kregen geregeld risicoanalyses en instructies voor gevaarlijke taken voorgeschoteld, waarbij het belang van PBM’s (persoonlijke beschermingsmiddelen) werd geaccentueerd.

Voor aanvang van elke shift volgden ze tevens  een ‘veilige start’ vergadering  en de interne bedrijfsgezondheidsdienst van Nyrstar leerde hen aandacht schenken aan preventieve en curatieve arbeidszorg.

 

 

Alle actoren zijn zeer te spreken over deze samenwerking.  Zowel onze leerlingen, de bedrijfslieden, als de betrokken leerkrachten hebben niets dan lof over deze stage- en werkplek.  Het aanbod is erg gevarieerd en uitermate boeiend.  Hopelijk mag deze samenwerking in de toekomst worden voortgezet.


TIO maakt deel uit van de WICO scholengemeenschap