100 jaar TIO: 100 jaar Nieuwsberichtgeving

In dit eerste opwarmertje kijken we terug op de manier van communiceren met de buitenwereld. Hoe zette ‘de Pelter vakschool’ zichzelf in de media? Hoe communiceerde de school over haar werking en doen en laten?

De beginjaren

In de beginjaren tussen de twee wereldoorlogen was men vooral bezig met het praktisch uitbouwen van een duurzaam nijverheidsonderwijs. De St.-Jozefs Beroepsschool groeide gestaag uit tot een vaste waarde binnen de Limburgse onderwijswereld. Nieuws naar buiten brengen gebeurde nog niet gestructureerd.

T.S.O.-Echo

Bij aanvang van het schooljaar 1957-1958 verschijnt er op initiatief van directeur Libotte een eerste editie van het schoolblad ‘Technische Scholen Overpelt - Echo’. Dit tijdschrift verscheen aanvankelijk tweemaal per trimester maar heeft uiteindelijk slechts zeven jaar bestaan. De inhoud verhaalde over zowel schoolse als wereldse aangelegenheden. Zo werd er in september ’57 met trots verkondigd dat de school tijdens de vakantiemaanden werd uitgerust met een centrale verwarming.

34 jaar TIO-Nieuws

In 1979 besliste de toenmalige hoofdredacteur Dhr. Jan Kuipers om naar buiten te komen met interessant schoolnieuws voor alle participanten: leerlingen, ouders, personeel en de lokale gemeenschap. De eerste jaren werd het TIO-Nieuws in eigen beheer gedrukt op A4-formaat, later bij de 6de jaargang werd er overgeschakeld naar A5-formaat wat het papierverbruik deed halveren. Bij aanvang van jaargang 17 werd er teruggegrepen naar het A4-formaat, maar nu in mooie 4-kleurendruk. Ter ere van het zilveren jubileum werd het drukwerk uitgegeven aan een drukkerij, volledig in kleur, op één geplooid A2-blad.

In juni 2014 boekte de digitalisering een grote overwinning en verscheen de laatste papieren versie van de TIO schoolnieuwskrant. De nieuwsberichten verschenen reeds op de schoolwebsite www.tio.wico.be en vonden/vinden sinds die tijd ook steeds makkelijker hun weg naar de buitenwereld via het wereldwijde web.

 


TIO maakt deel uit van de WICO scholengemeenschap