Bouwnieuws

De bouw van de scholencampus "STEM en economie" van de scholengroep WICO wordt deze week openbaar aanbesteed. De nieuwbouw komt tussen de Stationsstraat, Molenzicht en Broekstraat, in het gebied "Vondersbroek". Ook de afbraak van de huidige "Campus Z" met de huisartsenwachtpost komt in het plan voor; die huisartsenwachtpost verhuist naar het Mariaziekenhuis. WICO vzw en de Vlaamse overheid (AGION) investeren 22,7 miljoen euro in het volledige bouwproject, waarvan 1,5 miljoen euro in nieuwe machines en uitrustingen.

Voor de bouw worden 523 dagen uitgetrokken. Dat betekent dat het volledige project wellicht zal gerealiseerd worden tegen 1 september 2022. Op bijgaande afbeelding is het hele bouwproject voorgesteld, gezien vanaf de Stationsstraat. Rechtsboven het zwembad Dommelslag met de bijhorende parking.


TIO maakt deel uit van de WICO scholengemeenschap