OKAN op TIO

OKAN is een project opgericht door Onderwijs Vlaanderen en staat voor 'OnthaalKlas voor Anderstalige Nieuwkomers'. Het heeft als voornaamste doel de integratie van anderstalige jongeren te bevorderen. In onze provincie worden deze klassen veelal georganiseerd in de onderwijsnetten van het Gemeenschaps- en Provinciaal onderwijs. Omdat er stilaan een OKAN-verzadiging optreedt in deze netten, werd o.a. aan scholengemeenschap WICO de vraag gesteld om mee in te stappen in dit project.
's Vrijdags voor het krokusverlof heeft onze scholengemeenschap de toelating gekregen van de overheid om OKAN te starten. Het opnemen van deze maatschappelijke verantwoordelijkheid past volledig in ons opvoedingsproject. Vertrekkend vanuit de christelijke waarden zijn wij een school(gemeenschap) die solidair wil zijn met de zwakkeren in onze directe omgeving en wereldwijd. Daarnaast proberen we diversiteit te waarderen en positief om te gaan met verschillen.

Concreet zijn we sinds vorige maandag 15 februari 2016 van start gegaan. Een 17-tal Afghaanse jongeren van 13 tot 17 jaar volgt in de voormiddag lessen Nederlands in campus Sint-Maria te Neerpelt. 's Namiddags wordt de groep verdeeld. Gedurende 3 namiddagen komen dan een 10-tal leerlingen naar campus TIO (ook TIO-BBO) en ze zullen worden begeleid door 2 van onze leerkrachten die hen gaan monitoren op hun kennis van wetenschap en techniek.

 


TIO maakt deel uit van de WICO scholengemeenschap