T1000: de deelnemers

In mei 2020 zullen de Auschwitz Stichting en het War Heritage Institute, met de hulp van verschillende internationale partners, samen het transport van duizend jongeren van Brussel naar Auschwitz organiseren, met een trein die speciaal voor deze gelegenheid door de NMBS werd gecharterd: de Trein der 1000.


Deze trein met vertrek uit Brussel-Zuid neemt eveneens een aantal jongeren mee uit verschillende stations van binnen- en buitenland. Uiteindelijk zullen er duizend jonge Belgen en andere Europeanen bij elkaar komen die, in de aanwezigheid van de laatste overlevenden van het kamp, de overwinning van de democratische landen op nazi-Duitsland zullen herdenken.


Naast herdenken wil dit project ook een vertaalslag maken naar het heden. De Trein der 1000 is niet enkel een confrontatie met het verleden maar ook een ontmoeting met jongeren van andere culturen en met een andere achtergrond. Het is ook een moment om even stil te staan bij de extremismen, de vreemdelingenhaat en de uitsluiting voor wie anders is. Fenomenen die vandaag onze maatschappij tekenen.


De Trein der 1000 werd ruim twee weken geleden voorgesteld aan alle zesde- en zevendejaarsleerlingen op WICO campus TIO. Om deel te kunnen nemen werd iedere leerling uitgedaagd door met een creatieve opdracht aan de slag te gaan. Niet de kennis en vaardigheden, noch de prestaties of het geleverde resultaat beslisten over deelname. Door de getoonde inzet en betrokkenheid kreeg ‘Ieder een Stem’, geheel in de geest van het schoolproject. Iedere leerling kreeg zo een evenwaardige kans om deel te nemen aan deze unieke reis. De leerlingen toonden vanuit een intense betrokkenheid, hun engagement met een hart voor de Trein der 1000. Hun opdrachten zullen gedeeltelijk tentoongesteld worden gedurende het 100-jarige jubileumweekend van TIO dat doorgaat van 14 tot en met 17 mei 2020.


Vrijdag 11 oktober was een spannende dag voor de ruim 40 kandidaten. Bij loting werden 21 deelnemers uitverkozen. Tijdens een gezamenlijk infomoment vonden de uitverkorenen hun treinticket aan de onderzijde van hun stoel terug. Er waren 21 gelukkige maar bij benadering ook evenveel teleurgestelde gezichten.


In voorbereiding op deze reis zullen de deelnemende leerlingen een gezamenlijk jaartraject volgen. Hiervoor worden verschillende schoolactiviteiten georganiseerd van september 2019 tot juni 2020. Deze voorzien ondermeer in een bezoek aan het Fort van Breendonk en aan de Dossinkazerne in Mechelen. Het War Heritage Institute zal op de campus een presentatie geven over de deportatie en de genocide tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar ook de leerlingen zullen actief de handen uit de mouwen moeten steken bij het realiseren van enkele educatieve schoolprojecten. Het hoogtepunt blijft evenwel de Trein der 1000 naar Auschwitz van 5 tot 10 mei 2020!

 


TIO maakt deel uit van de WICO scholengemeenschap