T1000: Kazerne Dossin en Breendonk

Afgelopen maandag 2 maart 2020 maakten twintig leerlingen en hun begeleidende leerkrachten een reis door eigen land en geschiedenis. In de voormiddag bezochten ze het Fort van Breendonk, waar ze kennismaakten met de gruwelijke geschiedenis van dit voormalige Duitse strafkamp. De miezer en de kou droegen zeker hun steentje bij aan de beleving van de jongeren.

Na de middag ging de groep naar Mechelen voor een bezoek aan Kazerne Dossin, waar ze met iPads het levensverhaal volgden van Malvine Löwenwirth, een Holocaustoverlevende.

In mei wordt de Trein der Duizend georganiseerd, een herinneringsreis naar Auschwitz waar deze jongeren samen aan zullen deelnemen. Breendonk en Dossin, twee pijnlijke voorbeelden van onze eigen bijdrage aan de gruwel van de Holocaust, zullen hen hierop zeker voorbereiden.


TIO maakt deel uit van de WICO scholengemeenschap