TIO against Corona

vzw WICO campus TIO is een technische school die STEM-opleidingen aanbiedt in Noord-Limburg. Dat ook techniek van grote betekenis is in crisistijd, bewijzen we door mee een antwoord te bieden op de tekorten aan persoonlijke beschermingsmiddelen in de eerstelijnszorg. Met een hart voor de zorg maken wij gezichtsbeschermers of face shields. Alle betrokken zorgverstrekkers of organisaties, kunnen deze hier gratis online bestellen.

 

Wie is de eerste lijn en komt in aanmerking? Men kan de eerste lijn of eerstelijnsgezondheidszorg samenvatten als rechtstreeks toegankelijke hulp en zorg door (para-)medisch personeel. Daaronder vallen de (huis-)artsen, tandartsen, orthodontisten, apothekers, (thuis-)verpleegkundigen, zorgkundigen, vroedvrouwen, ergo- en kinesitherapeuten, logopedisten, pedicures, podologen, eerstelijnspsychologen en psychotherapeuten, psychiatrische thuiszorg, diëtisten… Op grotere schaal rekenen we hierbij ook de COVID19-afdelingen in ziekenhuizen, woonzorgcentra en dienstencentra in de gehandicaptenzorg. Bijkomend komen ook personeelsleden van mortuaria en begrafenisondernemers in aanmerking.

 

Wij kunnen u dit gratis aanbieden volgens de materiële en financiële steun die we ontvangen en het vrije engagement van ons schoolpersoneel. Op die manier willen we samen met de eerstelijnszorg het verschil maken in de strijd tegen corona!

 

Gezien de beperkte middelen en mogelijkheden, is het voor ons niet haalbaar om ook derden in gratis gezichtsbeschermers te voorzien. Hen verwijzen we graag door naar www.zweko-optics.com.

 

Uitzonderingen die zich in de grijze zone bevinden, zoals bvb. mantelzorgers en risicopatiënten, verwijzen wij naar de eerstelijnszorg om hun aanvraag te laten doen. Op deze manier moet ons coördinerend leerkrachtenteam hierin geen ethische keuzes maken en wordt de lijn voor iedereen duidelijk getrokken.

 

Kom je in aanmerking? Klik dan op deze kink voor een aanvraag.

 

 

Volg onze Facebookpagina's voor het laatste nieuws.

 

https://www.facebook.com/WicoCampusTio

 

https://www.facebook.com/TIObovenbouw

 

 

 

Wij hopen nog steeds op ieders sympathieke steun en vragen om uw begrip.

 

Leerkrachtenteam Gezichtsbeschermers
WICO campus TIO


TIO maakt deel uit van de WICO scholengemeenschap