TIO zendt uit ...

Ana Paulissen uit 6TIW vertoefde eind oktober een tiental dagen in haar tweede thuisland, Rusland. 

 

Onze laatstejaars kiezen meestal een bedrijf uit de omgeving als stageplaats maar omdat Ana Russische roots heeft, zocht ze het eerder in die richting. Haar moeder, die ooit werkte als chemisch ingenieur in Moskou, gebruikte haar connecties om Ana binnen te loodsen bij een waterzuiveringsbedrijf aldaar.  Het bedrijf, gelegen in regio Moskou, verschafte haar inzichten over nieuwe chemische waterzuiveringsprocessen en over de werking van filters.  Naast het bedrijf bezocht ze in 2 plaatselijke universiteiten de chemische faculteiten en daarnaast nog een interessante chemiebeurs.  Ter ontspanning ging ze naar de dierentuin en enkele lokale bezienswaardigheden.

''Ik vond het bijzonder positief dat ik mijn stage in een andere taal kon doen en dat ik daardoor veel extra info kon bemachtigen.", aldus Ana.

 

 

Deze foto werd genomen op de plaatselijke chemiebeurs.  Foto's van het stagebedrijf zijn er niet omdat het bedrijf erg op de hoede was voor industriële spionage vanuit Europa. Het volledige relaas van deze stage zal een belangrijk deel uitmaken van Ana's GIP-voorstelling.


TIO maakt deel uit van de WICO scholengemeenschap