WPL verklaard

Deze week zijn de leerlingen van het 6de jaar Houtbewerking reeds voor de tweede maal op 'werkplekleren'.  Dit project biedt hen de kans om dingen te leren op de werkvloer die de school niet (of toch onvoldoende) kan aanbieden. 

Om één en ander uit te klaren, werden de ouders enkele weken geleden uitgenodigd op een interactieve infoavond.  Ze werden eerst hartelijk ontvangen bij de firma Keukens Franssen, waarna ze bij Profel werden rondgeleid. 

Dat deze manier van samenwerken tussen de bedrijfswereld en onze school voor iedereen gunstig is, is nu ook voor de ouders klaarhelder.

 


TIO maakt deel uit van de WICO scholengemeenschap