Dhr. Kevin Maas is sinds het schooljaar 2015/2016 voorzitter van onze oudervereniging.

Samen met dhr. B. Nijs vertegenwoordigt hij de geleding 'ouders' in de Schoolraad.  Daarnaast zetelt hij als afgevaardigde van de ouders in het medezeggenschapscollege (MZC) van de WICO scholengemeenschap.

 

De oudervereniging vergadert op geregelde tijdstippen met de directie. Deze ouders werken en denken op een constructieve manier mee aan het leven op onze school. U kan contact met hen opnemen via: .

 

Zo realiseerden zij in de voorbije schooljaren bijvoorbeeld:

 

  • inrichting openleercentrum (OLC) G16
  • aankoop stoelen G-bouw en grote eetzaal

 

 

  • inrichting fitnessruimte (F-bouw)
  • en vele andere projecten.

 

 

Tevens zijn ze aangesloten bij de Vlaamse Confederatie van ouders en ouderverenigingen (VCOV).

 

In de sectie 'Brieven aan ouders' vindt u steeds de uitnodigingen voor infoavonden en evenementen georganiseerd door deze geëngageerde groep ouders.

TIO maakt deel uit van de WICO scholengemeenschap